Blog - Küçükadımlar Eğitim Yayınları

03Ağu2020
Çocuklarda Gelişim Dönemleri

Çocuk psikolojisini anlayabilmek için öncelikle çocukta gelişim dönemlerini bilmek gerekir. MOTORGELİŞİM İlk üç ay içinde Gözleri ile hareket eden şekilleri takip edebilir ,kucağa alındığında kafasını dik tutabilir , yüz üstü yatarken kafasını bir miktar yukarı kaldırabilir veyanlara çevirmeye çalışır, ...

03Ağu2020
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Anne babaların en çok üzerinde durduğu konulardan biri çocuklarda tuvalet alışkanlığını kazandırma olup , ayrıca tuvalet eğitimi anne baba tarafından uygun şekilde verilmediğinde ilerde çocuğun psikolojisinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Tuvalet eğitimin amacı, çocuğun tuvalete gitme davranışının kontrol ...

03Ağu2020
Çocukta Davranış Sorunları

Çocuk psikolojisinde uzmanlar tarafından en çok üzerinde durulan konulardan biri çocuklarda görülen davranış bozukluklarıdır. Bir çocuğun davranışının bozukluk sayılabilmesi için bazı ölçütler gerekir. Bu ölçütler: 1-Yaşa Uygunluk: Her gelişim döneminin kendine özgü davranışları vardır. Bu nedenle çocuğun ...

03Ağu2020
Çocuklarda Küfür

Çocuklarda küfür üç temel gruba ayrılır. -Ya beddua etmek yada birine zarar verilmesi dileğini yansıtan konuşma biçimi -Cinsel içerikli küfürler, müstehcen konuşmalar -Kişiliğe yönelik küfürler. Manyak, salak… Çocuklarda Küfürün Nedenleri 1- Dikkat çekme: Bazı çocuklar ana-babadan yeterli ilgiyi ...

03Ağu2020
Çocuklarda Çalma Davranışı

Çocuklarda görülen çalma davranışı anne babayı endişeye düşüren bir durumdur. Ancak bu çalma davranışı çocukta bir uyum ve davranış sorunun habercisi olabilir. Okul öncesi dönemde, genellikle 7-8 yaşlarına kadar görülen izinsiz eşya alma davranışı, bir uyum ve davranış bozukluğu olan ´çalma davranışı´ ...

03Ağu2020
Çocuklarda Tik Bozukluğu

Çocuk psikolojisinde tik bozukluğu ,klinik pratikte farklı görünümlerde karşımıza çıkar. Çocuklarda görülen bu tük bozukluklarının nedeni tam olarak ortaya konamamıştır ancak birçok teori ileri sürülmektedir. Tik, birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan, basmakalıp bir motor hareket ya da ses ...

03Ağu2020
Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, çocuk psikolojisinde en önemli psikiyatrik  sorunların başında gelir.  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu aileyi, okulu, toplumu  ilgilendiren yönleriyle aynı zamanda bir eğitim ve öğretim sorunudur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nun ZEKA İLE HİÇ BİR ...

03Ağu2020
Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı

Kardeş kıskançlığı doğal bir duygu olup,   şiddeti ve dışa vurumu her çocuğa göre farklılıklar gösterebilir. Kardeş kıskançlığı duygusuyla savaşmak yerine çocuğa bu duygusunu kabul edilebilir  olduğu ve  nasıl baş edeceği öğretilebilir. Tanım : Bu duyguyla ilk tanışma iki yaş civarındadır.. Çocuk, ...

03Ağu2020
Çocuk Eğitiminde Disiplinin Önemi

Disiplin, çocuk eğitiminin önemli bir parçasıdır. Disiplinin ilgi alanı ise davranışı etkili bir şekilde ele almaktır; bu nedenle disiplin çocuğun psikolojisinde ve çocuk gelişiminde önemli bir rol oynar. Çocukların gösterdiği uyum ve davranış sorunlarının nedenlerinden birisi de ana babalarının onlara uygun ...

03Ağu2020
Ceza ve Sonuçları

Cezanın çocuk psikolojisindeki yeri ve olması gereken biçimi ebeveynlerce en doğru şekilde anlaşılmalıdır. Çünkü, anne babanın her davranışının, yorumunun çocuk psikoloji üzerinde etkisi vardır ve çocuklarına güzel bir şekilde eğitim vermek , onları hayata iyi şekilde hazırlamak bütün anne babaların temel ...

03Ağu2020
Çocuklarda Dil Gelişimi

Çocuk doğduğu andan itibaren hem fizyolojik hem psikolojik bir gelişim süreci içine girer. Çocukta dil gelişimi de  bu süreçte önemli bir yer kaplamaktadır. 3-4 yaş grubu dil gelişimi: .Günlük yaşamımızda kullandığımız, içmek, açmak, kapamak, uyumak gibi eylemleri belirten resimleri isimlendirebilirim. · Özellikleri ...

03Ağu2020
Akıcı Konuşma Bozukluğu

Kekemelik ya da konuşurken takılma, daha genel olarak tanımlarsak konuşmanın akıcılığını bozan duraklama ya da takılmalar çocuğun büyüme ve gelişmesiyle birlikte ortaya çıkar. 3-5 yaşlar arasında beyin gelişimi hızlanmakta ve çocuk daha hızlı düşünmektedir. İletişim sırasında düşüncelerin aktarılmasına ...

03Ağu2020
Çocukta Cinsel Gelişim ve Eğitim

Küçük çocuklar, kendi bedenleriyle çok ilgilidirler. Okul öncesi çocuk, çevredeki dünya kadar, kendi hakkında da bilgi sahibi olmaya güçlü bir istek duyar. 2 ya da 3 yaşındaki çocuklar, bakma ve dokunmayla birçok şey öğrenirler ve ancak 5 yaş dolaylarına kadar yalnızca en yalın sözlü açıklamaları ...

03Ağu2020
Çocuk Korkuları

Birçok anne baba ve eğitimci, çocukların korkuları olduğunu bildikleri halde, çocukların bu korkuları hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değildirler. Korku çocukların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri doğal bir tepkidir. Korku bir nesneye, kişiye ya da bir olaya bağlıdır. Korkunun en önemli ...

03Ağu2020
Okul Korkusu

Okul fobisi, çocukların okuldan korktuğu bir tür ayrılma anksiyetesidir. Okula gitmeyi reddedebilir ya da ana-baba figürlerinden ayrılınca ortaya çıkan boğucu anksiyete nedeniyle büyük güçlükler çekerek okula katlanabilirler. Çocuk birdenbire, birgün okula gitmek istemez; zorlamalar karşısında anksiyete duyar; panik ...

03Ağu2020
Çocuklarda Depresyon

Yetişkinlerde olduğu gibi cocuklarda da, yaşantılarında herhangi bir stresor uzun sureli etki yaptığında, cocuk davranışında gerileme ve yavaşlama göze çarpacaktır. Ancak yetişkin ve cocuk depresyonları arasında onemli farklılıklar vardır. En göze çarpan farklılıklarından birisi de şudur ki; çocuklardaki ...

03Ağu2020
Çocuklarda ve Gençlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk

“Kardeşime istemeden ya bir zarar verirsem… O yüzden ondan uzak durmaya çalışıyorum. “Zarar görebilirim” O pantolonu giydiğimde beni eşcinsel sanırlar diye korkuyorum.” ( 16 yaşında, genç erkek) Yeterince temiz mi? “Birisiyle tokalaştığımda, elimin mikroplandığı düşüncesinden sonra ...

03Ağu2020
Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocuğun psikolojik sorunlarını gidermeyi, onun daha uyumlu olması için yardımcı olmayı amaçlayan, çocuk ve terapistin birbirlerini oyun yolu ile etkiledikleri bir yöntemdir. Oyun terapisi, konuşma problemlerinde, okuma problemlerinde, handikaplı çocuklarda etkili olabilir. Çocuklar genelde problemlerinin ...

03Ağu2020
Anaokulunun İleriki Yıllarda Çocuğa Faydaları

Anaokulu çocuğun yaşamındaki ilk gerçek sosyal deneyimdir. Çocuğun merkez olduğu ve tüm ilginin üzerinde olduğu bir ortamdan uzaklaşıp ilgiyi, sevgiyi paylaştığı, bir düzen içinde grup halinde hareket ettiği, beklemeyi, sabretmeyi öğrendiği, tüm ihtiyaçlarını karşılaması için desteklendiği ilk ortamdır. Çocuk ...

03Ağu2020
Agresif Çocukla Başetme Yolları

Çocuklar onlara ilk anda hoş gelen, heyecanlandıran, gücünü ortaya koyan şeyleri yapıp denemek isterler. Vurmak, ısırmak, saçından çekmek caziptir, heyecan vericidir; güçlü olduğunu, kuvvetini, elinin çabukluğunu göstereceği yollardır bunlar. Şüphesiz bir- iki yaşındaki bir çocuk altı yaşındaki bir komşu ...

03Ağu2020
Çocuğa Sorumluluk Kazandırma

Sorumluluk bireyin yaş, cinsiyet ve gelişim düzeyine uygun olarak yüklendiği yüklenmek zorunda olduğu görevleri yerine getirmesidir. Bu duygu erken çocukluk devrelerinden itibaren çocukta gelişir. İki buçuk yaşından itibaren, çocuğun döküp saçacağını bile bile ona kendi başına yemek yeme fırsat tanıma, döktüğü ...

03Ağu2020
TV Çocuğu Nasıl Etkiliyor?

Uzmanlara göre, TV 0-3 yaşları arasında daha etkili oluyor. Çünkü, bu yaşlar hayat boyu kullanılacak bazı psikososyal ve psikomotor özelliklerin kazanıldığı çok önemli bir devredir. Bu devrede oluşabilecek herhangi bir sorunun bütün hayatı etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar, televizyonun yaşalara göre etkisini şöyle ...

03Ağu2020
Çocuk ve Hayvan Sevgisi

Yeryüzünde sadece insanlar yaşamıyor, onlar, birçok canlı türü içinde sadece biri. Bu canlı türleri de varoluş nedeni ve halihazırdaki işlevleri ile, birbirini tamamlayarak, bir döngü biçiminde karşılıklı etkileşerek gerek ekolojik, gerek biyolojik ve gerekse insanlar için geçerli olan ruhsal boyutlarda yaşamlarını ...

03Ağu2020
Babanın Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Araştırmalar göstermektedirki babanın yakın ilgisinin, çocuğun sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimi üzerinde olumlu etkileri vardır. • İlk aylarda baba tarafından yoğun ilgi ve bakım gören bebeklerin çevreleriyle iletişim kurmada daha istekli olduğu belirtilmektedir. • Babanın çocuğun bakımıyla yakından ilgili ...

03Ağu2020
İki Yaş Sendromu

İki yaş dönemi çocuk gelişiminin en önemli ve en zor devresi. Sık sık yaşanan öfke nöbetleri anne ve babalara zor anlar yaşatıyor. Ancak problemlere karşı hazırlıklı olarak 2 yaş sendromunun üstesinden gelmek mümkün. Anne ve babalar bebeklik döneminin yorucu temposundan kurtulduktan sonra her şeyin daha kolay ...

03Ağu2020
Çocuk Aile İnternet Kullanımı Sözleşmesi

Bilgisayar ve İnterneti kullanmak istiyorum ve İnterneti kullanırken uymam gereken bazı kurallar olduğunu biliyorum. 1 Ailemin benim güvenliğimi ve sağlığımı düşündüklerini biliyorum. Bu yüzden, bilgisayar ve Internet konusundaki kurallara uymam konusunda ailemle işbirliği içinde olacağım. Internetle ilgili yapmamı ...

03Ağu2020
Çalışan Anneler İçin Çocuk Bakıcı Seçimi

Çocukları için doğru çocuk bakıcısını bulmak anne-babalar için en zor deneyimlerden biridir. Çocuklarını çalışarak büyüten anneler, çocuklarını bir bakıcıya emanet etmenin yaşamlarındaki en zor tecrübelerden biri olduğunu söylerler. Aileler, çok zor olan çocuk bakıcısı arayışı ve doğru bakıcıya karar ...

03Ağu2020
Çocuk ve Resim

Çocuklar büyüyüp,olgunlaştıkça resimleri daha ayrıntılı, oranlı ve gerçekçi olur. Her yaş dönemi resimlerinin belirgin özellikleri vardır. 1-KARALAMA DÖNEMİ (1-4)YAŞ ARASI Çocuklar bu yaşlar arasında gelişi güzel çizimler yaparlar. Resimler daha çokoyun amaçlıdır. Çizgiler,tren rayı vb. dir. 2-ŞEMA ÖNCESİ ...

03Ağu2020
Özel eğitime Muhtaç Çocukların Ailelerine Sunulacak Yardım

Ozel egitimde anababanin egitime katkisi cok onemlidir.Ana baba okulla iliskilerini artirmali ogretmenlerle sik sik gorusmeli programin uygun kisimlarini evde calismalidir. Ozurlu cocuklarla ilgili yasal duzenlemeler ornegin hangi kurumlara gidecekleri, cesitli yas donemlerinde hangi egitim kurumlarindan yararlanabilecekler gibi konular ...

03Ağu2020
Çocuklarda Çekingenlik

Çekingenlik, sosyal ortamlardan kendini geri çekme, çok yakını dışındaki diğer insanlarla aynı ortamı paylaşmaktan çekinme, başka insanlarla bir ilişki için girmek istememe, başkalarınca olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlı olma gibi, davranış ve düşüncelerle açıklanabilir. Çekingen çocuklar, anneleri ya da ...

03Ağu2020
Çocuk Psikoloğuna İhtiyaç Duyulan Konular

Son yıllarda çocuk psikolojisi ebeveynler tarafından önemsenmeye başlasa da halen bir psikoloğa  gitmek bir çok insan için, tabu olma özelliğini halen koruyor. Anne-babalar çocuklarını psikoloğa götürmek için defalarca düşünüyor, sorunları çözmek için çeşitli yöntemleri deniyor ve en son çare olarak bir psikoloğa ...

03Ağu2020
Çocukta Alt Islatma Davranışı

Aileler genellikle ´normal kabul edilen alt ıslatma davranışı´ ile ´çocuk psikolojisinde uyum bozukluğu olarak kabul edilen alt ıslatma davranışı´ arasında ayırım yapmanın zor olduğunu ifade eder. Genellikle çocuklar, 2-3 yaşlarında gündüz mesane kontrolünü kazanırlar. Gece kontrolü ise 3,5-4,5 yaşları arasında ...

03Ağu2020
Çocukta Saldırgan Davranışların Önlenmesi

Çocuklarda sık görülen davranış bozukluklarından birisi de saldırganlıktır. Bazı çocuklar davranışlarıyla saldırganlıklarını açıkça sergiler. Çocuk akranlarına ya da çevresindeki diğer insanlara vurur, tekme atar, bir şeyler fırlatır. Etrafındaki insanlara fiziksel zarar verir. Bazı saldırgan çocuklar ise ...

03Ağu2020
Çocuklarda Yalan

Çocuklarda görülen yalan söylemenin bir davranış bozukluğu olarak adlandırmadan önce çocuğun hangi yaş grubunda olduğu ve yalanı neden nasıl söylediğine bakmak gereklidir. Ana babaların birçoğu, çocuğun gerçeğe sadık kalmasını çok erken bir dönemde isterler.Oysa 3 yaş çocuğunun -inanılmayacak ...

03Ağu2020
Çocuklarda Parmak Emme

Parmak emme, normal çocuklarda herhangi bir pisko-patolojik etken olmaksızın 3-4 yaşlarına kadar görülen bir olgudur.parmak emmenin çocuk psikolojisinde çocuklarda bir uyum ve davranış problemi olarak görülemesi için bazı kriterleri karşılaması gereklidir. Bebeklerin çoğu başparmaklarını ya da diğer parmaklarını ...

03Ağu2020
Çocuklarda Dışkı Kaçırma

Ailelerin, çocuklarda alt ıslatma davranışından sonra en çok endişe duydukları konulardan biri çocuğun dışkı kaçırmasıdır. Çocuk psikolojisinde dışkı kaçırma davranışının altında olumsuz aile tutumları, kaygı vb. nedenler olduğu görülmektedir. Çocuğun barsak kontrolünün sağlandığı ve kakasını tutma ve ...

03Ağu2020
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’de Öğretmen Klavuzu

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE´DE (DEHAB) ÖĞRETMEN KLAVUZU NELER YAPABİLİRİZ? DİKKAT EKSİKLİĞİ İÇİN… Öğrenciyi: Sakin bir yerde oturtun. İyi örnek olabilecek bir arkadaşının yanına oturtun. Samimi olduğu çalışkan bir arkadaşının yanına oturtun. Not tutmada bu arkadaşının yardımını ...

03Ağu2020
Çocukta Davranış Eğitimi

İstediğinizdavranışları nasıl arttırabilirsiniz? a) Överek b) Gülümseyerek, sarılarak, öperek c) Sevdiği bir işi yaparak ( Örneğin bir öyküokuyarak, TV de sevdiği bir programı izlemesine izin vererek, parka götürerekgibi.) d) Küçük bir hediye vererek ( Örneğin bir paketşekerleme gibi) Unutmayın ki çocuk ...

03Ağu2020
Cezanın Çocuk Eğitimindeki Yeri

Cezanın çocuk psikolojisindeki yeri ve olması gereken biçimi, ebeveynlerce en doğru şekilde anlaşılmalıdır. Çünkü, çocuklarına güzel bir şekilde eğitim vermek, onları hayata iyi bir şekilde hazırlamak bütün anne babaların temel hedeflerindedir. Ceza terimi, olumsuz bir itici uyaricinin, bir davranimin yapilmasindan ...

03Ağu2020
Anne-Baba Kurallar Koyarken Nelere Dikkat eder?

Bebekliğinden itibaren çocuklara sınırları ve kuralları öğretin; uyku, yemek, tuvalet, temizlik, özbakım gibi konularda bir düzen oluşturun. Çocuğunuzun her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde büyümesine özen gösterin. Becerileri geliştikçe her türlü ihtiyacını karşılayabilir hale gelecektir. Böylece ...

03Ağu2020
Çocuklarda Konuşma Bozuklukları

Çocuklarda görülen konuşma bozuklukları çocukların çevreleriyle ilişkilerini bozduğu gibi,  çocuğun psikolojisinde çok  ciddi sorunlara da neden olabilir. İnsanlar arasındaki iletişimin en etkili yolu konuşmadır. Duyma, konuşma ve lisan sözel iletişimin temel elemanlarıdır. Bu 3 elemandan herhangi birindeki aksama ...

03Ağu2020
Cinsel Gelişim

Çocuk psikolojisinde farklı dönemlere ayrılan  çocuk cinsel gelişim dönemleri   hakkında ailelerin doğru bilgilnmeleri, onların bu süreçte yaşayacağı herhangi bir sorun yada  çocukların soruları karşısında daha sakin olmalarını ve  çocuğun psikolojisini olumsuz etkilemeden en doğru şekilde davranmalarını ...

03Ağu2020
Cinsel İçerikli Soruların Yanıtlanması

Çocukların anne babalarına yönelttikleri cinsel içerikli sorular anne babalarda genelde bir kaygı oluşturur. Cinsel içerikli sorulara en doğru ve çocuğun yaşına en  uygun cevabı vermek çocuk psikolojisi açısından önemlidir. Çocukların sorunlarına nasıl cevap verebileceğini Dr. G. Richard7ın Çocuklarımızın cinsel ...

03Ağu2020
Sünnet ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Çocuğun sünnet olmasından önce anne ve babaların dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır.  Çünkü sünnet eğer uygun yaşta ve uygun koşullarda yapılmazsa çocuğun psikolojisi ve cinsel gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Sünnet nedir? Müslümanlarda Peygamber´in yapılmasını istediği için sünnet olarak adlandırılan, ...

03Ağu2020
Çocuk ve Okul

O kula başlama çocukları ve aileleri bekleyen en önemli adımlardır.  Bu adıma ilişkin sorunlar genelde okul başladıkları ilk haftalarda çıkar. Çocuklar psikososyal ve zihinsel gelişimleri sırasında karşılaştıkları zorluklarda bulundukları gelişim dönemine uygun olarak farklı tepkiler vermektedirler. Kreşe başlama, ...

03Ağu2020
Çocuklarda Anksiyete (Endişe)

Çevremizde tehlikeli birşeyler olduğunda ilk tepkimiz endişelenmek olur. Hoşa gitmeyen bir durum olduğunda bununla başa çıkmamızı sağlayan bir rol oynar. Aşağıda yaşamın ilk yıllarındaki endişe kaynakları ve çocuklukta endişenin ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler bulacaksınız. Yapılan araştırmalar bebeğin anne ...

03Ağu2020
Çocuklarda Panik Atak

Panik atak kaygının endişenin motor ve fiziksel faaliyetlere yansımış şeklidir. Düşünce biçimleri tarafından harekete geçirilen kaygı aniden beliren bir takım fiziksel şikayetlerle kendini gösterir. Dolayısıyla panik atak birden beliren şikayetler ile kaygının diğer şekillerden farklıdır. Cocuklar da da gözlenebile ...

03Ağu2020
Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Özellikleri

Okul öncesi dönemi çocuğun yaşamında gelişim hızının yüksek olduğu ve çocuğun kişiliğinin biçimlendiği en önemli dönemdir. Okul öncesi  dönem çocuğun kişiliğinin temel yapısının oluşması açısından ayrı bir yere sahiptir. Çocuğun yaşamındaki insanlar arası ilişkilerin düzeyi, tepkileri, düşünceleri, ...

03Ağu2020
Çocuk Sağlığına Oyunun Katkısı

Çocuklarımıza Oyun ve Oyuncak Seçerken Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar Oyun, çocuğun fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal kapasitesinin gelişmesine fırsat vererek toplum içindeki sosyal rolünün, özdeşiminin ve kendini diğer bireylerden ayıran özelliklerin farkına varmasını sağlar. Çocuk oyun sırasında kendisini ve ...

03Ağu2020
Anaokulu Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Ana okulu seçiminde anne babaların dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. 3 – 6 yaş dönemi çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri için en önemli dönemdir. Çocuklar öncelikle gelişimlerinin bir özelliği olarak sosyalleşmek, başka çocuklarla bir arada olmak ihtiyacındadırlar. Yuvalar çocukların ...

03Ağu2020
Evden Kaçma

Emniyet yetkililerinin evden kaçan çocuklarla ilgili yapılan görüşmelerinden elde edilen sonuca göre, “Geçimsizlik, fakirlik, dayak, işsizlik, eğitimsizlik” gibi olumsuzlukların bulunduğu aile ortamında büyüyen çocuklar, “iyi bir iş bulmak, kısa yoldan şöhrete kavuşmak, sıkıcı aile ortamından ...

03Ağu2020
Büyükanne ve Büyükbabanın Önemi

Çocuk psikiyatrisinde bebeğin psikososyal ya da psikoseksüel gelişimi göz önünde bulundurulduğunda; ilk 9 ay (ortalama ilk yıl) içinde bebeğin “Temel bakımı veren bir kişi” ile sürekli, tutarlı ve karşılıklı güvene dayalı doyurucu ilişkisinin önemi konusunda fikir birliği vardır. Burada özel bir kişi ...

03Ağu2020
Karne ve Tatil

Çocuk ve ergen yaşına uygun yeni bilgiler öğrenmek ve beceriler kazanmak için okula gider. Bu çocukların anne ya da babaları gibi ev dışında geçirdikleri bir zaman bölümüdür. Nasıl ki büyükler evi geçindirmek için çalışıyorlarsa, çocuk ve ergenler de bir iş olarak okula gitmekte ve öğrenmektedirler. Bu nedenle ...

03Ağu2020
Babalık ve Kariyer

Yakın bir geçmişe kadar toplumun aile içinde kadın ve erkeğe yüklediği geleneksel roller gereği babalar, iş hayatı ve aile hayatı arasında bocalama durumunu anneler kadar yoğun yaşamıyordu. Çünkü bu toplumsal roller gereği yeni doğan bebeğin bakımı, yeni hayatına sosyal ve fiziksel uyumunun sağlanması, duygusal ve ...

03Ağu2020
Çocuk Ne Yaşarsa Onu Öğrenir

Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse Kınama ve ayıplamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse Kavga etmeyi öğrenir Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa Sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle eğitilmişse Sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip ...

03Ağu2020
Tek Çocuk ve Tek Çocuklu Aileler

Tek çocuklu aile sayısı her geçen gün artmaktadır. Gerek sosyo-ekonomik gerekse ailelerin birden fazla çocuğa yeterli ilgiyi gösterememe kaygıları tek çocuklu aile sayısının artmasına neden olmaktadır. Tek çocukla yetinen aileler genellikle çocuk sahibi olmaya fazla değer veren ve çocuk yetiştirme konusunda kaygıları ...

03Ağu2020
Çocuk İçin İnternet Kullanımı Önerileri

1 Internette sohbet ederken, mesaj panosuna mesaj gönderirken ya da mektup arkadaşınızla mektuplaşırken, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi ve kredi kartı numaranızı asla vermeyin. 2 Diğer kişilere Internette kullandığınız adınızı ya da parolanızı söylemeyin. 3 Web sitesinin ...

03Ağu2020
Çocuk ve Ölüm

Ailenin bir üyesi öldüğünde, tüm çocuklar şöyle ya da böyle bundan etkilenir ve yetişkinlerden farklı davranırlar. Yaşı çok küçük olan çocuklar ölümü anlamakta zorlanabilirler. Sevdiği birini kaybeden bir çocuğun kendini güvende hissetmesi ancak ailedeki en yakın üyelerden gelecek sevgi ve şefkatle mümkündür. ...

03Ağu2020
Çocuk ve Ebeveyn Çatışmaları

On üç yaş altındaki çocukların davranışsal problemleri, çocukların ebeveynleriyle ve ailenin diğer üyeleriyle çatışmalar yaşamasına sebep olur. (örn. dışa vurumcu tavırlar, yıkıcı davranışlar, okula gitmeyi reddetme vs.) 2. Çocuğun davranışları, ebeveynler arasında sürekli kavga ve tartışmalara sebep olur, bu ...

03Ağu2020
Çocukta Dikkat Çekme Mekanizması

Çoğu çocugun ustalıkla kullandığı bir yöntemdir. Bir grubun parçası olamadığına inanan çocuk ilgi ve dikkat çekme amacıyla bu mekanizmayı kullanır. Olumsuz olan ve dikkat çeken bir çok davranış bulunmaktadır. Mesela, grup içinde bağırarak konuşma, arkadaşlarına sözel ve fiziksel tehditte bulunma, istediği ...

02Ağu2020
Olumsuz Aile Davranışlarının Çocuk Gelişimine Etkisi

Anne ve baba tutumları çocuk psikolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. olumsuz aile tutumları çocuğu yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde biçimlendirmekte ve çocuğun psikolojisini etkilemektedir. Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve ...

29Tem2020
Bahar yorgunluğu nedir? Bahar yorgunluğu neden olur?

Psikiyatrist Dr. Agah Aydın, Bahar Yorgunluğu ile ilgili soruları yanıtlıyor… Bahar yorgunluğu “depresyonu tanımayan dahiliyeci” hastalığı mıdır? Bahar yorgunluğu neden olur? Bahar yorgunluğu nedir? Bahar yorgunluğu nasıl anlaşılır? Bahar yorgunluğu hangi sorunların habercisi olabilir? Bahar yorgunluğu ...

29Tem2020
Mutlu bir evlilik / ilişki için öneriler!

Psikiyatrist Dr. Agâh Aydın Htv televizyonunda Aysun Bal İle “Mutlu bir evlilik/ilişki için öneriler”de  bulunuyor… ‎” Sevdiğimiz zaman, aşk o kadar büyüktür ki, bir bütün olarak içimize sığmaz; sevdiğimiz insana doğru yayılır, onda kendisini durduran, başlangıç noktasına geri dönmeye zorlayan bir ...

29Tem2020
Major Depresyon Tanı ve Tedavisi

Bazen herkes kendini bunalmış hisseder. Peki depresyon nedir? Hangi nedenlerle depresyona gireriz? Depresyonun tedavisi var mı? Terapi Programında Psikiyatr Dr. Agâh Aydın depresyonu ve tedavisini anlatıyor…

29Tem2020
Psikiyatr Agâh Aydın: Sosyal fobi nedir, nasıl tedavi edilir?

Sosyal fobi, utangaçlık, çekingenlik, Kaçıngan kişilik bozukluğu nedir, nasıl tedavi edilir? Sosyal fobi hakkında merak ettikleriniz. Sosyal fobisi olanlar günlük hayatta ne tür zorluklar yaşar? Hangi travma ve olaylar sosyal fobiyi tetikler? Sosyal fobiye hangi yaşlarda daha sık rastlanır? Sosyal fobi kimlerde daha sık ...

29Tem2020
ÇOCUKLARIN  GELİŞİM SÜREÇLERİ VE  OKULA BAŞLAMA (4+4+4 hakkında)

ÇOCUKLARIN  GELİŞİM SÜREÇLERİ VE  OKULA BAŞLAMA (4+4+4 hakkında) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre önceden, 31 Aralık’ta 72 ayını dolduran çocukların ilköğretime kaydı yapılmakta idi. Kamuoyunda çok tartışılan ve “4+4+4 Eğitim Sistemi” olarak bilinen yasal düzenleme, ...