Okul öncesi dönemi çocuğun yaşamında gelişim hızının yüksek olduğu ve çocuğun kişiliğinin biçimlendiği en önemli dönemdir. Okul öncesi  dönem çocuğun kişiliğinin temel yapısının oluşması açısından ayrı bir yere sahiptir. Çocuğun yaşamındaki insanlar arası ilişkilerin düzeyi, tepkileri, düşünceleri, duyguları, korkuları, alışkanlıkları, olaylar karşısındaki tutumu, iyi veya kötü huylar edinmesi bu dönemde belirlenmektedir.

Çocukların gelişimlerini desteklemek amacı ile uzman ekibimiz tarafından mesleki teknikler kullanarak çocuğa ve aileye yönelik psiko-sosyal destekli çalışmalar yapılmaktadır.

*Kendi adına düşünebilmek ve karar verebilmek,
*Kendine karşı gerçekçi bir güven duygusu içinde olmak,
*Olumlu bir benlik değerini geliştirmiş olmak ve kendini sevmek,
*Gerçekçi bir çevre algısına sahip olmak (Örnek: Çevreyi düşmanca algılamamak),
*İletişim kurma ve geliştirme becerilerine sahip olmak,
*İstek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar erteleyebilmek,
*Hataları ile yüzleşmekten kaçınmamak,
*Ben merkezci duygu, düşünce, davranış biçimini aşmak (Örnek: Sadece kendi isteklerini gerçekleştirme doğrultusunda davranmamak),
*Anlık ve tepkisel davranmak yerine duygu ve düşüncelerini muhakeme becerisini kullanarak ifade etmek,
*Sosyalleşme ile ilgili donanmış olmak (Örnek: Sıra kavramı, paylaşma v.s. ),
*Yaşına uygun sorumlulukları alabilmek.

Çocuklarımızın bu özellikleri kazanıp gelecekte sağlıklı bireyler olabilmeleri için onlarla etkili bir iletişim kurmalı ve onların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gereksinimleri karşılanmalıdır. Bu açıdan okul öncesi eğitim olanaklarından yararlanıp, çocuklarımıza nitelikli ve yeterli zaman ayırabilir, sevgimizle onlara güven kazandırabiliriz.

Kaynak : http://www.cocukpsikolojisi.net/