Anne babaların en çok üzerinde durduğu konulardan biri çocuklarda tuvalet alışkanlığını kazandırma olup , ayrıca tuvalet eğitimi anne baba tarafından uygun şekilde verilmediğinde ilerde çocuğun psikolojisinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir.

Tuvalet eğitimin amacı, çocuğun tuvalete gitme davranışının kontrol etmesidir. 12-15 aylar bu eğitim icin uygundur. 1-1,5 yas arasında başlatılan eğitim, anne-cocuk arasında bir çekişmeye -güç  savaşına dönüştürülmemelidir.

* Öncelikle çocuğunuzun hangi saatler de tuvalete gittiğini ve ne kadar sure de tuvalette kaldığını tespit ediniz.
*Onunla birlikte tuvalete gitmeli, onu tuvalete oturtarak yanında beklemelisiniz.
*Tuvaletini yapmıyor ise 10 dakikadan fazla tuvalette beklemeyiniz. Bu 3 basamak çocuğunuzun tuvalet ihtiyacı hissettiğinde nereye gitmesi ve ne yapması gerektiği konusunda yol göstericidir. Daha sonra, çocuğunuzu kendi kendine tuvalete gitmesi konusunda desteklemelisiniz. Aşağıdaki her bir basamakta basari saglamadan digerine gecmeyin.
*Tuvalete götürerek oturun ancak yanında beklemeyin. Ellerini kendisi yıkamalı.
*Tuvaletin kapısında getirin, iceri kendisi girmeli. Tuvaletini yaparsa onu güzel bir soz veya davranış ile ödüllendirin.
*Bu basamakta çocuğunuz tuvalete kendi başına gitmeli. Kendi kendine gittikten sonra kapıyı kapatınız.

Bu süreçte çocuğunuzu gösterdiği gayret ve cabalardan dolayı ödüllendiriniz, övünüz. Kendi başına bir seyler başarma duygusu hoşuna gidecektir. Ancak çocuğunuz korkar ve tek başına tuvalete gitmek istemezse ısrarcı olmayınız. Buraya kadar başardığını, gerisini de başarabileceğini söyleyerek onu yüreklendiriniz.

Bir basamağı başarmadan digerine gecmeyiniz.

Basarisiz oldugunuz basamakta gerekiyorsa bir alt basamağa dönerek yeniden başlayınız.