Yetişkinlerde olduğu gibi cocuklarda da, yaşantılarında herhangi bir stresor uzun sureli etki yaptığında, cocuk davranışında gerileme ve yavaşlama göze çarpacaktır. Ancak yetişkin ve cocuk depresyonları arasında onemli farklılıklar vardır. En göze çarpan farklılıklarından birisi de şudur ki; çocuklardaki tespitlerde, depresif devre tektir. Oysa yetişkinle sıklıkla birden fazla depresif devre geçirmektedirler.

Aşağıdaki listede bebeklik cocukluk ve adolesan dönemi depresyonlarına ilişkin belirtiler verilmiştir. Bu belirtiler en az 6 ay devam ediyorsa depresyon başlamis demektir.

Bebeklik Donemi

1- konuşulduğunda ya da dokunulduğunda tepki vermeme
2- ağlamama´ gülmeme
3- oyun oynamada isteksizlik
4- uyku ve yemek problemleri
5- sindirim sistemi problemleri
6- sese ve dokunmaya duyarlılık
7- yerinde duramama

Cocukluk Donemi

1- olumsuz düşünme ve sürekli şikayet etme
2- kronik iç sikintisi
3- kolayca incinme ve ağlama
4- düşük benlik algısı
5- uyku ve yemek problemleri
6- yavaş konuşma ve hareketlerde yavaşlık
7- kabızlık, ishal, tepkisellik
8- kronik üzüntü ve korku
9- baş ağrısı, mide ağrısı, kol ve bacak ağrıları gibi fiziksel şikayetler
10- intihar düşünceleri ve denemeleri

Adolesan Donemi

1- kalıcı mutsuzluk, olumsuzluk, sinirlilik
2- düşük benlik saygısı,
3- baş dönmesi, bas ve mide ağrıları, sindirim sistemi şikayetleri gibi fiziksel yakınmalar
4- kontrol edilemeyen öfke patlamaları
5- aşırı kendini eleştirme, gereksiz sucluluk duyguları
6- intihar düşüncesi ve denemeleri
7- konsantrasyon, doğru düşünme, hatırlama ve karar verme yokluğu
8- yavaşlamış konuşma ve hareket
9- ilgi ve günlük aktivitelerde gerileme
10- kronik üzüntü ve korku
11- konuşmalarda edebiyatta ve çizimlerde ölüm faktörünün yer alması

Major depresyon tanısı için  yukarda sayılan belirtilerden en az 5 tanesinin son iki hafta ve daha uzun suredir var olması gerekmektedir.

Distimi ise depresyonun bir başka çeşidi olup, yukarda tanımlanan maddelerin en az bir sene cocukta belirgin bir sekilde var olmasını gerektirir.

Çocuklarda Depresif Düşünce Biçimleri

Bilişsel psikologlar yaşantılara yüklenen anlamları önemserler. Dolayısıyla olaylara verilen anlamlar yüklenen değerler depresyonu oluşturur, geliştirir veya tetikler.

Bilişsel psikolog Aaron Beck, mantıksız düşünce biçimlerine dikkat çekmiştir.
Bunlar :
· keyfi çıkarsama : çocuğunuz sınıfın en basarısız ögrencisi oldugunu söyler.
· Seçilmiş özetleme : çocuğunuz okuldan nefret eder çünkü çok arkadası yoktur.
· Aşırı genelleme : çocuğunuz kimsenin onun sevmediğini söyler çünkü okul takımında başarılı olamamıştır.
· Aşırı büyütme ve aşırı küçültme : çocuğunuz kazanmış olduğu sınava değil başarısız olduğu sınava odaklanmıştır. Kötümserlik söz konusudur.
· Kişiselleştirme : çocuğunuz basarısız olduğu işleri kendi sucu gibi algılar.
· Ya hep ya hiç tarzı düşünme : olayları değerlendirirken siyah ve beyaz olarak ele alır.

Ya mutludur ya mutsuz , ya basarılıdır ya basarısız ,ya sevilir ya sevilmez. İçe kapanan, günlük işlevleri yavaşlayan, dikkat sorunu olan, kendini olumsuz degerlendirme eğiliminde olan cocuklarınızla kuracağınız iletişimde yukarda belirtilen düşünce bicimlerinin olup olmadıgını tespit etmelisiniz.
Uzmanlar belirlenmiş olumsuz düsüncelerin yerine daha olumlu düşünceler oluşturulabileceğini ifade ederler.

Bunun icinde aileler cocuklarına ornek olmalı yeni düşünce biçimleri oluşturmada onlara yardımcı olmalıdırlar. Çünkü cocuklar depresyon surecine ailelerini ornek alarak da girebilirler.