Çocuğun sünnet olmasından önce anne ve babaların dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır.  Çünkü sünnet eğer uygun yaşta ve uygun koşullarda yapılmazsa çocuğun psikolojisi ve cinsel gelişimi olumsuz etkilenmektedir.

Sünnet nedir?

Müslümanlarda Peygamber´in yapılmasını istediği için sünnet olarak adlandırılan, çeşitli toplumlarda yaygın olarak uygulanan cerrahi bir girişimdir. Erkek çocuklarında penis glansını örten derinin belirli bir şekil ve ölçüde kesilmesi olarak uygulanır. Sünnet´in faydaları halen tartışmalı olmakla birlikte kesin olarak tespit edilmiş olanlar

• Sünnetli erkek çocuklarında idrar yolu iltihaplanması daha az gözlenir.
• Penis kanseri sadece sünnet olmayan erkeklerde gözlenir.
• Bulaşıcı hastalıklar sünnet olmayan erkeklerde daha sıktır.
• Kadınlarda rahim kanseri riskini azaltır.

Ülkemizde sünnet dini ve sosyal bir istek olup tüm erkek çocuklarında yaygın olarak uygulanmaktadır. Aile için sünnet töreni yapılması zevkli ve gururlu bir olay, manevi bir mutluluk olarak kabul edilmektedir. Çocuk açısından ise sünnet, arkadaşları arasında statü kazanmak açısından önemli bir olaydır.

Ne zaman yapılmalı


Sünnet; çocuğun ruhsal yönden zarar görmemesi için ya iki yaşından önce ya da yedi yaşından sonra yapılmalıdır. 2-7 yaş arasında çocuğun cinsel organına yönelik bir uygulama iğdiş edilme korkusuyla önemli psikolojik zararlara yol açma tehlikesini taşır.

Yararları

Sünnet yapılan erkeklerde bazı enfeksiyon hastalıkları ve kanserler sünnet olmayanlara göre daha az ortaya çıkar. Sünnet olan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski 20 kat azalır. Çünkü sünnet derisinin altında mikrop birikimi olmaz. Toplumumuzda sünnet, erkek çocuğun büyüdüğünün, olgunlaştığının kanıtlanması biçiminde yorumlanmakta, ona armağanlar verilerek bu olay kutlanmaktadır. Bu da sünnet olmanın çocuğa getirdiği ikincil bir kazançtır.

Penis başını (glans) örten sünnet derisi yenidoğan döneminde yapışıktır (fizyolojik fimozis) ve bu normaldir. Erkek çocukların yaklaşık %80´inde 3-4 yaşına gelindiğinde bu deri sıyrılabilir. Bazı çocuklarda ise prepisyumun dar olması (fimozis) nedeniyle bu işlem gerçekleşemez. Bu durum idrar yaparken zorlanmaya, glans ile sünnet derisi arasında bakterilerin yerleşmesine ve enfeksiyon (balanit) gelişmesine neden olur. Bilindiği gibi idrar yolu enfeksiyonları da gerekli tedavi yapılmadığı ve altta yatan sebep düzeltilmediği taktirde böbreklerin zarar görmesine neden olabilir. Yapılan sayısız çalışma ile gösterildiği üzere sünnetsiz çocuklarda İYE (İdrar Yolu Enfeksiyonu) gelişme oranı sünnetli olanlara göre 10-20 kat daha fazladır.
Ayrıca ileri yaşlarda da sifiliz, bel soğukluğu, herpes,şankroid gibi cinsel hastalıklar sünnetsiz kişilerde daha sık görülür. Bu yararları nedeniyle bugün Avrupa ve Amerika´da da sünnet çok yaygınlaşmıştır. Hijyenik ve dini nedenlerden başka sünnet, bazı tıbbi zorunluluklar nedeniyle de yapılmaktadır. Bunlar; 3 yaştan sonra fimozisin devam etmesi, parafimozis ve balanitdir.

Sünnetin yararlarını özetlersek :
1.Lokal enfeksiyonların( balanit- postit) önlenmesi
2.Sünnet derisinin geriye çekilememesinden doğan sorunların ortadan kalkması
3.Cinsel ilişki ile geçen (veneryal) hastalıklardan korunma
4.İdrar yolu enfeksiyonlarından korunma
5.Kanser görülme sıklığında belirgin azalma (penis başı ve rahim ağzında)
6.Dini ve sosyal nedenler

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Her çocuk yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmeli ve bu işlemi kabul edip etmeme hakkına sahip olmalıdır. Sünnette önemli olan, çocuğa yapılacak cerrahi işlemin mümkün olduğunca psikolojik travma oluşturmadan, hijyenik şartlara uygun ve problemsiz yapılmasıdır. Günümüzde sünnet´in anatomik, fizyolojik, psikolojik açılardan bilgisi olmayan kişiler tarafından, uygun olmayan yerlerde ve koşullarda yapılmasının kabul edilebilir hiç bir gerekçesi olamaz. Sünnet ne kadar basit görülse de önemli bir cerrahi girişimdir. Bu nedenle sünnet yapılan yer ve aletlerde sterilizasyon, asepsi,antisepsi gibi tanımladığımız mikrop içermeyen ortam sağlanması zorunludur

İdeal olan; sünnetin ürologlar ya da çocuk cerrahları tarafından yapılmasıdır. Ancak pratik uygulamadaki zorluklar ve bazı toplumsal gerçekler dikkate alınarak, sünnet konusunda eğitim ve sertifika sahibi hekim ve sağlık memurları da sünnet yapabilir

Sakıncalı olduğu durumlar

Eğer çocukta hipospadias denilen idrar çıkış deliğinin penisin alt kısmına açılması durumu varsa, çocuğun cinsel organı çok küçükse ya da doğuştan başka bir bozukluk varsa, ileride yapılabilecek düzeltme ameliyatında sünnet derisi kullanılacağı için sünnet yapılmaması uygun olur.

İşin uzmanı olmayan kişilerce yapılan sünnetlerde oluşabilecek sorunları şu şekilde özetleyebiliriz.
• KANAMA: Normal veya kan hastalığı olan çocuklarda uygun olmayan tekniklerle yapılan sünnetlerde ya da sünnet sonrası travmayı takiben gözlenir. Normal çocuklarda ikinci bir cerrahi işlem yeterli iken, kan hastalığı olan çocuklarda bazen çok geç kalınabilinir.
• ŞEKİL BOZUKLUĞU: Uygun olmayan teknik ya da işin uzmanı olmayan kişilerin yaptığı sünnetlerde gözlenir. Şekil bozukluğu kabul edilebilir sınırlarda ya da aile ve çocuğu rahatsız etmeyecek düzeylerde ise adolesan çağına kadar beklenir. Adolesan çağı sonrası şekil bozukluğu azalmamış yada kaybolmamışsa tekrar sünnet gerekir.
• KALICI SAKATLIK: Aşırı doku kaybı yada koter ile aşırı yanık olmuş ise gözlenir. Çeşitli estetik ameliyatlarla kısmen düzeltilme yapılabilsede fonksiyon kayıpları düzelmez.
• KÖTÜ NEDBE DOKUSU: Yara uçları dikilmeyip kendi kendine iyleşmeye bırakılmış çocuklarda gözlenir.
• ENFEKSİYON, BULAŞICI SARILIK: Özellikle toplu sünnetlerde, asepsi, antisepsi kurallarını bilmeyen kişilerin yaptığı sünnetlerden sonra gözlenir.
• PEYGAMBER SÜNNETİ:İ drar deliğinin daha aşağıda olduğu çocukların sünnet yapılması ile bu çocukların ameliyat şansını kaybetmesi ya da çok daha ciddi bir kaç ameliyat olması gerekebilir.
• TAM PENİS KAYBI

Yukarıda görüldüğü gibi bu liste daha da uzayabilmektedir. Sünnet bir ameliyattır ve ameliyat gibi yapılmalıdır. Asla hafife alınmamalıdır, çünkü ürkütücü ve çocuğunuzun hayat boyu taşıyabileceği sorunlar oluşturabilmektedir. Sünnet evde, sokakta, düğün salonunda itiş kakış

halinde yapılamaz. Önce çocuk, cerrahi girişim öncesi psikolojik olarak hazırlanmalıdır. Çocuk ile iletişim kurulduktan sonra sünnet derisi özenle çıkarılıp, damarları bağlanıp, yara kendi kendine emilen dikişlerle kapatılmalıdır. Bu şekilde yara iyileşmesi sorunsuz ve daha hızlı olmaktadır. Toplumumuz son yıllarda özellikle medya ve iletişim araçlarının artması ile sünnetin ciddiyetini giderek kavramıştır. Bununla beraber bazı ailelerin, sünnet düğününü en güzel yerde ama esas önemli olması gereken cerrahi işlemi ehliyetsiz kişilerce uygun olmayan şartlarda yaptırılmasının kabul edilebilir bir gerekçesi olamaz.

Kaynak : http://www.cocukpsikolojisi.net