Yaratıcı Minikler Gelişim Seti (48- 60 Aylık Çocuklar için)

48- 60 Aylık Çocuklar için Yaratıcı Minikler Gelişim Seti

Okul öncesi dönem, çocukların zihinlerinin çok açık olduğu, algılamalarının çeşitli uyaranlara bağlı olarak
daha geliştiği, yaratıcılıklarına hayal güçlerini de katarak uygulamaya koydukları bir dönemdir. Bu bilinçle
hazırladığımız Yaratıcı Minikler Gelişim Setimiz 48-60 aylık çocukların tüm gelişim alanlarına yönelik hazırlanmış bir settir. Çocuklarımız bu setteki alıştırmalarla;
• Psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel gelişimlerini destekleyecek alıştırmalarının yanı sıra özbakım
becerilerini geliştirici çalışmalara yer verilmiştir.
• Ayrıca, neden-sonuç ilişkisi, parça-bütün ilişkisi, eşleştirme, karşılaştırma, dikkat, konsantrasyon, görsel
algı, ilişkilendirme, farklı yollar deneme, gruplama, sayısal becerileri geliştirme, benzerlik, farklılık, yönergeyi dinleme, anlama, uygulama, çevreye karşı duyarlı olabilme ile ilgili uygulamalar içermektedir.
• 8 sayıdan oluşmaktadır.

“Yaratıcı Minikler Gelişim Seti (48- 60 Aylık Çocuklar için)” için 3 Yorum

Yorum yapın

Türkiyenin Başkenti (küçük harflerle)