İNİO Eğitim Programı

1. Seminer Tarihi: 7 Mart 2012
Eğitim Yeri: Kuvayi Milliye İlköğretim Okulu / Şişli
Saat: 13:00

2. Seminer Tarihi : 8 Mart 2012
Eğitim Yeri: Sancak ve Soy İlköğretim Okulu / Bayrampaşa
Saat: 14:00

Seminer talep eden okullar takvim sırasına alınmıştır. Seminer tarihleri seminerden 1 hafta önce duyurulacaktır.
Okulunuza seminer talebiniz için aşağıdaki telefon numarasından iletişim kurabilirsiniz.

İletişim: (0212) 625 35 35

KÜÇÜKADIMLAR OKUL ÖNCESİ & SADIK UYGUN YAYINLARI İNİO EĞİTİM PROGAMI

PROGRAM AÇIKLAMASI

Küçükadımlar Okul Öncesi & Sadık Uygun Yayınları İNİO Eğitim Programı; Okul öncesi çocuğunu anlama, sorunların çözümü, etkili öğrenme ve iletişim kavramlarına yeni açılımlar getiriyor. Program, katılımcılara; kendini tanıma, kişilik gelişiminde anne, baba ve öğretmenin etkisi, sorunlarla baş edebilme yöntemleri, empati kurma biçimleri, dinleme yöntemlerinden düşüncemizi nasıl ifade etmemiz gerektiğine kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlanmış bir “Motivasyonel İletişim” eğitimi sunuyor. Hayatımızdaki en değerli ve belirleyici ögelerden biri olan “iletişim” kavramı Türkiye’nin önde gelen psikiyatristlerinden Dr. Agah Aydın tarafından anlatılıyor.

İNİO Eğitim Programı üç modülden oluşmaktadır. Her modül, içinde “rol play”lerinde yer aldığı teorik konu anlatımları ve interaktif bölümlerden oluşmaktadır.

I.Modül: İletişim teknikleri konusundaki mevcut bilgi birikiminin gözden geçirilmesi,

Hedef:

İletişim teknikleri konusunda yerleşik mitleşmiş yanlışları sorgulamak.

II.Modül:Psikanalitik açıdan insan kişiliğinin yapılanması ve insan davranışının bu perspektiften kavranması,

Hedef:

-Davranış ve motivasyonların psikanalitik açıdan; bilinç düzeyinde göründüklerinden farklı olarak, çoğul, karmaşık örtük anlamları olduğunu kavramak.

- Anne ile çocuğun kurduğu ilk bağın yaşam boyu belirleyici olduğu bilgisini kavramak.

III.Modül: Her insanın diğerlerinden farklı, kendine has bir kişiliğinin olduğu bilişinden hareketle kişiye ve duruma özel davranışın kavranmasının yollarını açan iletişim tekniklerinin anlatılması.

Hedef:

-Motivasyonel iletişim tekniğini kullanarak ilişki içinde olunan kişilerleyken doğru iletişim araçlarını seçmek ve kullanabilmek.

-İşbirliği kurup sürdürebilmek.

-Çocukla birlikte hedeflerini belirleyebilmek.

-Çocukla doğrudan ve tehdit edici olmayan bir tarzda etkileşebilmeyi, aktif dinlemeyi öğrenmek.

-Kendisinin ve çocuğun duygulanımlarını tanıyabilmek ve anlamlandırabilmek.

-Çocuğun tehlikeli ve zarar verici davranışlarına işbirliği içinde ele alabilmek.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Boş Sözler
 • Kişilik Gelişiminde Anne, Baba ve Öğretmenin Rolü
 • Psikodinamik Açıdan İnsan Kişiliğinin Yapılanması
 • Motivasyonel İletişim Teknikleri

Alt Başlıklar

 • Çocuklarımızı Nasıl Yetiştirelim? Hangi Okula Gönderelim? vs. Sorularının Yanıtını Doğru Bilebilecek Bir “Uzman” Var mı?
 • Boş Sözlere Boş Ver.
 • Çocuğunuzdan/Öğrencinizden Neyi Beklemeyin?
 • Çocuğunuzdan/Öğrencinizden Neyi Bekleyin?
 • Biz Çocuklarımızla Arkadaş Olabilir miyiz? Evet / Hayır Neden?
 • Ebeveyn ve Çocuk Çatışmasının Nedenleri, Niçinleri ve Çözümleri Çocuk Değilim, Yardıma İhtiyacım Yok!
 • Ödül Gerekir mi?
 • Yemek Yemek Yalnızca Yemek Değildir
 • Bilmek, Yapmak Değildir!
 • Ben Ne Söylüyorum, O Ne Anlıyor?
 • O Ne Söylüyor Ben Ne Anlıyorum?
 • Kız Çocuğunda İlişkisel Benlik
 • Erkek Çocuğu Hazzın Peşindeki Yarış Atı
 • İnanan Biri İkna Edilebilir mi?
 • 3. Sayfa: “İnkar” Vakaları
 • Savunma Ekibi, Müttefik mi Düşman mı?
 • “Anosognozi”
 • Problemlerle İlgili Olarak Yargılamadan Dinlemek
 • Nasıl Dinlemeliyiz?
 • Dinlerken Sık Yapılan Yanlışlar…
 • Stratejik Empati Kurmak
 • Her İki Tarafın Üzerinde Anlaşabileceği Konuları Bulmak ve Uzlaşmak
 • Anlaşma Noktaları ile İlişkili Hedefler İçin Ortaklık Kurmak
 • Düşüncemizi Açıklamayı Nasıl Geciktiririz?
 • Sonunda Görüşümüzü Beyan Ederken…

NELER KATAR ?

Küçükadımlar Okul Öncesi & Sadık Uygun Yayınları İNİO Eğitim Pogramının en önemli faydası, iletişimin olmazsa olmaz başlıklarının yer aldığı konularda hem teoride hem de pratikte kendini güncellemek, ve bilgisini ilerletmek isteyen öğretmen ve veliler için ileri düzey bir program olmasıdır.

Küçükadımlar Okul Öncesi & Sadık Uygun Eğitim Yayınları’nın birincil hedefi bünyesindeki uzman danışmanın desteğiyle öğretmen ve velilerin çocuklarıyla olan ilişkilerinin daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlamaktır.

Programda, okul öncesi dönem çocuğuyla doğru iletişimi kurmak ve sorunları çözmekle ilgili güncel pratik bilgiler anlatılırken, diğer taraftan da uygulandıkları okul ve kurumlardaki başarılı ve şaşırtıcı sonuçlar yaratmış olgular ele alınacak. Eğitim sırasında katılımcılar, iletişim stratejisinin nasıl oluşturulduğunu, araçların nasıl seçildiğini ve uygulandığını, gelecekte çocuğun nasıl şekilleneceğini Türkiye’nin önde gelen uzmanından öğrenme fırsatına sahip olacaklar.

Program sonrasında www.agahaydin.com sitesi üzerinden konuşmacıyla katılımcılar birebir iletişim kurma fırsatı elde etmeye devam edecekler.

Semineri tamamlayan bütün öğretmenler Katılım Sertifikasını almaya hak kazanır.

KATILIMCI PROFİLİ

Küçükadımlar Okul Öncesi & Sadık Uygun Eğitim Yayınları’nca organize edilen İNİO Eğitim Programı Seminerleri, iletişim teknikleri ve insan kişiliğinin nasıl geliştiğiyle ilgili bilgilerini artırmak isteyen bütün öğretmen ve velilere kontenjan dahilinde ücretsiz olarak sunulmaktadır.

KONUŞMACI

Uzm.Dr.Agâh AYDIN/ Psikiyatrist-Psikoterapist

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başlayan Dr. Agâh Aydın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi’nde ihtisasını tamamlayarak psikiyatri uzmanı olmuştur.

Meslek hayatının ilk yıllarında Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde çalışmış ve sağlık sektöründe hizmet veren özel şirkette (Medline Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş.) yönetsel görevler yapmıştır.

Dr. Agâh Aydın, okul öncesi çocukları ve ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim yayınları üreten Küçükadımlar Okul Öncesi Eğitim ve Yayıncılık ve Sadık Uygun Eğitim Yayınları’nda yayın kurulu üyesi, aile, öğretmen ve öğrenci eğitim danışmanı ve eğiticisi olarak olarak çalışmaya başlamış ve halen bu görevlerini sürdürmektedir. Bu süre içerisinde 10 süreli yayın ve 150 civarında eğitsel kitabın hazırlık ve yayımlanma aşamasında bulunmuş ve öğretmen, psikolog, okul ve okul öncesi öğrencilerine ve ebeveynlere yönelik çok sayıda eğitim seminerleri ve konferanslar vermiştir.

Dr. Agah Aydın tüm bu görevlerinin yanında Trakya Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalında ve Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında birer yıl araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Temel ve Klinik Tıp Bilimleri alanındaki çalışmalarına ek olarak 2005 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi’nde Psikiyatri ihtisası yaparak sürdürdü ve psikiyatri uzmanı oldu.

İhtisası sırasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Adli Psikiyatri Kliniği, 4. Psikiyatri Psikotik Bozukluklar Kliniği, 2. Nevroz Kliniği, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi (AMATEM), 2. Basamak Poliklinikleri ve Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniklerinde çalışmış; depresyon ve kişilik bozukluğu olan hastalar hakkında “Akut ve geçici psikozları olan olgular ile psikotik özellikli depresyonu olan olguların kişilik bozuklukları açısından karşılaştırılması” adlı tez çalışması ile mezun olmuştur. Psikanalitik Yönelimli-Dinamik Psikoterapiler, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları (CETA Derneği’nde) ve Destekleyici Psikoterapi eğitimleri almış ve halen Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde sürdürülmekte olan Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi konusundaki eğitimine devam etmektedir.

Mecburi hizmet görevini Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapan Dr. Agâh Aydın, 2 yıl da Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastenesi 4.Psikiyatri Kliniği’nde çalışmıştır. Bu süre zarfında 4 ayrı araştırma görevlisinin uzmanlık tezinde danışmanlık yapmıştır.

Dr. Agâh Aydın, New York’taki LEAP Enstitüsü’nde uygulanan motivasyonel iletişim tekniklerinin kullanıldığı LEAP (Listen-Empathise-Agree-Partner) tekniğinin kurucusu Prof. Dr. Xavier Amador’dan “LEAP tekniği eğitimci eğitimi”aldı.

Ana prensibi “İddialarının gücüyle değil, ilişkinin gücüyle kazanırsın!” olarak açıklanabilecek olan LEAP tekniği,  Listen (Dinle) Empathise (Empati Kur) Agree (Uzlaş) Partner (Ortak Ol) bileşenlerinden oluşur. Dr. Agâh Aydın uluslar arası alanda ilgiyle takip edilen Prof. Dr. Xavier Amador tarafından oluşturulan bu tekniği; psikanalitik perspektifin insan yavrusunun kişilik gelişimi ve davranışı üzerindeki derinlikli kavrayışını temel alıp harmanlayarak çocuklar, ana babalar, öğretmenler ve danışmanlık verdiği şirketlerdeki çalışanlarla yaşadığı deneyimleriyle birleştirerek geliştirdiği İNİO Eğitim Programı Seminerleri’ni oluşturmuştur.

Dr. Agâh Aydın geliştirmiş olduğu İNİO (İnsan Nasıl İnsan Oluyor) Eğitim Programını baz alarak bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlükleri, Küçükadımlar Okul Öncesi Eğitim ve Yayıncılık, Sadık Uygun Eğitim Yayınları işbirliği ile desteklenen Okul ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev alan öğretmen, psikolog, yazar ve yayıncılara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yurt genelinde  ”Kişilik Gelişimi”, “Motivasyonel İletişim Teknikleri”, “Ebeveyn ve Çocuk Çatışmasının Nedenleri, Niçinleri ve Çözümler”, “İnternet ve Televizyonun Çocuk, Ergen ve Yetişkinlere Etkileri”, “Günümüz Çiftinin İlişki Sorunları”, konularında eğitim seminerleri ve konferanslar vermektedir.

Dünya Psikiyatri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Türk Nörpsikiyatri Derneği (TND) ve Türk Tabipleri Birliği üyesidir.

2009-2011 yılları arasında 2 yıl süreyle Türkiye Psikiyatri Derneği “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Bilimsel Toplantılar Düzenleme Yürütme Kurulu Üyeliği” yapmıştır. Bu süre zarfında TPD’nin düzenlediği ulusal çapta 6 kongrede düzenleme kurulu üyesi olarak görev alırken, Dünya Psikiyatri Derneği ve TPD işbirliği ile düzenlenen World Psychiatric Association Thematic Conference bilimsel komite üyelerindendir.

Halen kendi muayenehanesinde çalışan Dr. Agâh Aydın,Dünya Psikiyatri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), Türk Nörpsikiyatri Derneği (TND) ve Türk Tabipleri Birliği üyesidir.

2009-2011 yılları arasında 2 yıl süreyle Türkiye Psikiyatri Derneği “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Bilimsel Toplantılar Düzenleme Yürütme Kurulu Üyeliği” yapmıştır.Türkiye Psikiyatri Derneği “Şiddet İzleme ve Önleme Kurulu Koordinatörü” ve “Sanat ve Psikiyatri Çalışma Birimi Koordinatörü”dür. (Ayrıca Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma Birimi, Medya ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi, Destekleyici Psikoterapi Çalışma Birimi, Kültürlerarası Psikiyatri Çalışma Birimi üyesidir)

Çeşitli yayınlarda öyküleri ve denemeleri yayımlandı. Psikolojik ve sosyolojik bakışla sinema ve edebiyat eleştirisi yazmakta ve konuşmalar yapmaktadır.

DETAYLI BİLGİ

Bilgi için: Özgür Aydın
ozgur@sadikuygun.com.tr
Tel: 0 212 625 35 35
Fax: 0 212 625 34 22Yorum yapın

Türkiyenin Başkenti (küçük harflerle)