Çoklu Kitap Seti

SANAT ETKİNLİĞİ :
Sanat Etkinliklerinde bir ders yılı boyunca yapılacak etkinlikler yer almaktadır.
Etkinlikler; kes-yapıştır, çiz-boya, kukla yapma, mobil oluşturma, artık materyal kullanma, üç boyutlu maket oluşturma şeklinde olup sergilenmeye uygundur.
Yapılandırılmamış etkinliklerle çocuğun yaratıcı gücünün geliştirilmesi hedeflenmiştir.

MATEMATİK 1 VE 2 :
2006 Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak hazırlanmıştır.
Sayılar görsel öğelerle somutlaştırılmış ve sayı sembollerini yazma çalışmaları oklarla yönlendirilmiştir. Kitap içinde yer alan tekerlemelerle matematik eğlenceli hâle getirilmiştir.
Toplama, çıkarma ve gruplama işlemleri, resimli problem sayfaları ile verilmiş olup çocuğa oyun içinde öğretme yolu izlenmiştir. Akıl yürütmeye ve yaratıcılığı geliştirmeye uygundur.

ÇİZGİ ÇALIŞMASI 1 VE 2 :
İlköğretim okullarında uygulanan Türkçe dersi öğretim programına göre ilk yazma sürecinde “Tümdengelim”
(Cümle Çözümleme Yöntemi) yerine, “Ses Temelli Cümle Yöntemi” ve “Bitişik Eğik Yazı” kullanılmaktadır.
Okul öncesi eğitimin bir amacının da ilköğretime hazırlık olduğu kabul edilirse hem sese, hem de bitişik eğik yazı çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekir.
Bu düşünceyle hazırlanmış olan bu kitaplarda okul öncesi öğrencilerinin;
• Kolaydan zora, büyükten küçüğe, soldan sağa, yukarıdan aşağıya, çizgi çalışmaları ile küçük el kaslarını
geliştirmeleri,
• Somut görsellerden yola çıkarak harflerin şekillerini fark etmeleri amaçlanmıştır.
Çizgi Çalışması Kitapları 1 ve 2 olmak üzere 2 kitaptan oluşmuştur. 1. kitapta çizgiden resime, resimden
çizgiye geçen bir akış süreci bulunmaktadır. Ayrıca ilk defa bu kitaplarda derin izli sayfalar bulunmaktadır.
Bu şekilde çocuğun zorlanmadan derin ize düşüp ilerlemesi sağlanmaktadır.
Çizgi Çalışması 2’de öğrenciyi 1. sınıfa hazırlamak amacıyla noktalı harfler üzerinden gidilerek harfleri kopya
etme üzerinde durulmuş ancak sessiz harflerin adı ve sesi belirtilmemiştir. Sesli harflerde ise sesi algılaması,
varlık adlarını da seçebilmesi için somut varlık resimleri kullanılmıştır.

KAVRAM 1 VE 2 :
Kavramlar; programdaki sıraya göre kolaydan zora doğru dizilmiş olup, çocuğun hayatta başarısını arttıran
temel ögelerdir. Kavramları iyi öğrenen çocuklar günlük yaşamlarındaki olayları ve olguları daha iyi anlamakta,
çevreye uyumda başarılı olmaktadırlar. Denekler göstermiştir ki; aynı yaş grubundan iki çocuktan birincisi
“Dün parka gideceğiz.” derken, ikinci çocuk “Yarın parka gideceğiz.” diyebilmektedir. İkinci çocuğa doğru
anlatım becerisi veren olgu, o çocuğun kavramları öğrenmesinden, kaynaklanmaktadır. Bu tür örnekleri
çoğaltabiliriz.
Yayınevimiz bu durumu önemseyerek, alışılmış kavram eğitimin dışına çıkarak gerçek hayattan resimler
kullanmıştır. Eserde görüldüğü üzere tüm çalışmalar gerçek resimdir. Bu çalışmanın yanına pekiştirme amaçlı
çalışmalar verilerek çocuğun; bulması, boyaması, karşılaştırması ve üzerinde konuşması sağlanmıştır. İşte
bu şekilde verilen kavramlar erken yaşta davranışa dönüşerek hedefe ulaşmak kolaylaştırılmıştır.
Yeni baskı olmasına karşın çok istenen, çok takdir gören ürünlerimiz arasına girmiştir.

TÜRKÇE DİL GELİŞİMİ :
Bu kitaptaki etkinliklerle çocuklar:
• Duygu ve düşüncelerini akıcı bir şekilde ifade etme
• Yaratıcılık ve hayal güçlerini kullanma
• Neden – Sonuç ilişkisi kurma
• Öykü anlatma, yaratma ve tamamlama
• Olayları oluş sırasına koyma
• Sözcükleri doğru telaffuz etme
• Sözcük dağarcığını geliştirme
• Dinleme alışkanlığı kazanma
• Çevresi ile daha verimli iletişim kurma olanağı bulacaklardır. Ayrıca kalem tutma, boyama, makas kullanma vb. psikomotor becerileri açısından da yararlı olacaktır.

Yorum yapın

Türkiyenin Başkenti (küçük harflerle)