Çizgi Çalışmaları 2 (60-72 aylık çocuklar için)

İlköğretim okullarında uygulanan Türkçe dersi öğretim programına göre ilk yazma sürecinde “Tümdengelim”
(Cümle Çözümleme Yöntemi) yerine, “Ses Temelli Cümle Yöntemi” ve “Bitişik Eğik Yazı” kullanılmaktadır.
Okul öncesi eğitimin bir amacının da ilköğretime hazırlık olduğu kabul edilirse hem sese, hem de bitişik eğik yazı çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekir.
Bu düşünceyle hazırlanmış olan bu kitaplarda okul öncesi öğrencilerinin;
• Kolaydan zora, büyükten küçüğe, soldan sağa, yukarıdan aşağıya, çizgi çalışmaları ile küçük el kaslarını
geliştirmeleri,
• Somut görsellerden yola çıkarak harflerin şekillerini fark etmeleri amaçlanmıştır.
Çizgi Çalışması Kitapları 1 ve 2 olmak üzere 2 kitaptan oluşmuştur. 1. kitapta çizgiden resime, resimden
çizgiye geçen bir akış süreci bulunmaktadır. Ayrıca ilk defa bu kitaplarda derin izli sayfalar bulunmaktadır.
Bu şekilde çocuğun zorlanmadan derin ize düşüp ilerlemesi sağlanmaktadır.
Çizgi Çalışması 2’de öğrenciyi 1. sınıfa hazırlamak amacıyla noktalı harfler üzerinden gidilerek harfleri kopya etme üzerinde durulmuş ancak sessiz harflerin adı ve sesi belirtilmemiştir. Sesli harflerde ise sesi algılaması, varlık adlarını da seçebilmesi için somut varlık resimleri kullanılmıştır.

Hazırlayan : Uzm. Dr. Özgür Aydın : Uzm. Funda Taşdemir :Gülnur Bakar 29.7 x 21 cm 2 kitaptır. Her biri 64 sayfadır. 110 gr, I. Hamur Kâğıt Selefonlu Kapak, Renkli

Yorum yapın

Türkiyenin Başkenti (küçük harflerle)